Veien til bærekraftige medarbeidere

En bærekraftig bedrift trenger bærekraftige ansatte, og å investere i de ansattes fysiske og mentale velvære lønner seg alltid. Når vi er friske og har det bra, trives vi bedre, noe som igjen resulterer i bedre prestasjoner, mindre sykefravær og økt arbeidsglede. Investering i friske og fornøyde medarbeidere er ren fortjeneste for alle parter.

Her er noen metoder for å få bærekraftige ansatte:

MOSJON
Stillesitting og fysisk inaktivitet er en vanlig årsak til dårlig helse. Regelmessig mosjon er derfor en svært viktig komponent for å få friske og bærekraftige medarbeidere. Mosjon hjelper oss ikke bare med å holde oss friske, vi får bedre hukommelse og konsentrasjon, vi blir mer kreative, presterer bedre, får bedre søvn og økt stressmotstand og vi blir mer motstandsdyktige mot virus.

Gjør det lettere for dine ansatte å bevege seg, f.eks. gjennom helsepersonell, rabatt på medlemskap på treningssenter, pausegymnastikk, arbeidstidsopplæring eller pingpong-bord i lokalene m.m.

EN ERGONOMISK ARBEIDSPLASS
Stillesittende arbeid forringer ikke bare helsen og kondisjonen. Dårlig arbeidsstilling kan på lang sikt forårsake smerte, skader og sykefravær. Forebygg dette enkelt ved å benytte ergonomisk teknologi og kunnskap som gir bærekraftige ansatte.
• Gi de ansatte en grunnleggende opplæring i ergonomi hvor de lærer hvordan de sitter og jobber for å unngå belastning og slitasje.
• Sørg for at de ansatte har justerbare kontormøbler og vis dem hvordan de skal sette justere stoler, bord, skjermer etc. for å få en god arbeidsstilling.
• Oppfordre de ansatte til å jobbe stående. Dette avlaster skuldre, rygg og nakke, samt trener kroppen og gir en variert arbeidsstilling.
• Innfør rutiner med pause, hvor man regelmessig reiser seg opp og går rundt i lokalet; gjerne hvor man diskuterer med kolleger eller fører telefonsamtaler mens man går rundt omkring.
• Bruk ergonomiske hjelpemidler som støtte for armer og håndledd, matter, tilpassede mus og tastaturer, ryggstøtte og andre måter å redusere belastningene på for å få en mer ergonomisk arbeidsstilling.

STRESS OG Å HENTE SEG INN IGJEN
Det er ikke bare kroppen som kan bli syk. Stress, høye krav til prestasjoner og fleksibilitet, nye utfordringer, konstant tilstedeværelse og konflikter på arbeidsplassen kan forårsake psykisk sykdom, utbrenthet og langt sykefravær. Det er mulig å jobbe forebyggende med det mentale velvære så vel som med det fysiske.
• La den ansatte få rom til å hente seg inn igjen. Det er viktig å hvile for å være effektiv i det lange løp. Gjør det mulig å ta pauser, oppmuntre til avslappende småprat mellom kolleger, og ha gjerne et rom på arbeidsplassen der det er mulig å lukke døren for et øyeblikks stillhet.
• I tillegg til et rolig hvilested, bør man kunne tilby harmoniske områder for sosialisering og rekreasjon, som f.eks. komfortable sofaer med noen spill og noe å lese.
• Lag et godt samtaleklima der alle føler at de får komme til ordet og blir hørt.
• Tilby muligheter for samtaler med trener eller psykolog.